Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczno-edukacyjne

566

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 09.07.2020 r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
Zamieszcza ofertę:
Fundacji Pomóż…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczno-edukacyjne