II tura konsultacji w sprawie rozbudowy DK79

4679
DK 79 konsultacje 2
Fragment projektu Value Engineering Sp z o.o.

Projektanci przygotowujący koncepcję rozbudowy drogi krajowej 79 zapraszają na spotkanie w ramach II etapu konsultacji dla odcinka drogi biegnącego przez teren gminy Piaseczno.  

Pierwszy etap konsultacji dotyczących opracowania koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku od ul. Syrenki w Piasecznie do obwodnicy Góry Kalwarii odbyły się wiosną 2023 roku. Mieszkańcy gminy Piaseczno zgłosili szereg uwag do zaproponowanych przez projektantów rozwiązań. Swoje uwagi przekazała również Gmina Piaseczno. Projektanci VALUE ENGINEERING Sp. z o.o., którzy mają za zadanie opracować koncepcję przebudowy DK79, przeanalizowali złożone wnioski i nanieśli zmiany na projekt. Teraz zapraszają mieszkańców do udziału w II turze konsultacji i składania ewentualnych uwag i wniosków do przedstawionych rozwiązań. Można się z nimi zapoznać na stronie https://value-eng.pl/blog/. Znajduje się tam również wzór Formularza Opinii. Opinie dotyczące projektu prosimy przekazywać w terminie do dnia 03.07.24 r. pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) Value Engineering Sp. z o.o. Aleja Krakowska 22a, 02-284 Warszawa lub pocztą elektroniczną: koncepcja@dk79.pl.

Zajmująca się projektowaniem spółka informuje, że przesłane opinie zostaną przeanalizowane a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym – zostaną uwzględnione.

Spotkanie z projektantami w Piasecznie odbędzie się 18 czerwca 2024 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 5.

 

Powiązane tematycznie: