Informacja dotycząca wydawania wyborcom kart do głosowania

282

Wobec wielu pytań kierowanych do UMIG, w załączeniu zamieszczamy informację dot. zasad wydawania wyborcom kart do głosowania, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej i referendum, zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Informacja dotycząca wydawania wyborcom kart do głosowania