Konkurs Wiedzy o Odpadach – dla uczniów klas VI-VIII

1007

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza uczniów klas VI-VIII piaseczyńskich szkół podstawowych do udziału w Konkursie Wiedzy o Odpadach. Już 19 października będzie można spróbować swoich sił w pierwszym etapie konkursu, który odbędzie się online za pośrednictwem platformy quizowej.

Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy uczniów z obszarów: gospodarki odpadami, recyklingu i kompostowania. Chodzi o rozbudzenie w uczniach ciekawości i zachęcanie ich do poszerzania istotnej wiedzy w ramach przeprowadzanej kampanii edukacyjnej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów: kompostowaniem, recyklingiem oraz ich prawidłowym segregowaniem na terenie gminy Piaseczno.

Dwa etapy konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy, realizowany w formie online, odbędzie się 19 października o godz. 19.00. Uczniowie będą mieli 75 minut na rozwiązanie quizu, składającego się z pięćdziesięciu pytań jednokrotnego wyboru. Wśród nich znajdą się pytania dotyczące segregacji odpadów, efektów recyklingu, zagospodarowania odpadów niebezpiecznych czy też kompostowania. Po pierwszym etapie konkursu z każdej szkoły zostaną wyłonione dwie osoby z największą liczbą punktów, które zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie konkursu. W sytuacji, gdy większa liczba uczniów zdobędzie tę samą liczbę punktów, będzie brany pod uwagę czas rozwiązania quizu.

Drugi etap Konkursu odbędzie się w formie stacjonarnej 27 października 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie (Al. Kalin 30, stołówka szkolna na parterze). Podobnie, jak w części pierwszej, drugi etap również będzie polegał na rozwiązaniu quizu z zakresu gospodarki odpadami, przy czym jedno z pytań zyska charakter otwarty. Zwycięzcami Konkursu zostaną trzy osoby, które zdobędą największą liczbę punktów, a jeśli będzie to niemożliwe do rozstrzygnięcia, to decydujący okaże się czas, w którym udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania quizowe.

Rozstrzygnięcie Konkursu i informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie www.odpady.piaseczno.eu w zakładce Edukacja ekologiczna 31 października 2023 r. Wręczenie nagród nastąpi w listopadzie.

Jak wziąć udział?

By wziąć udział w Konkursie, należy dostarczyć do szkoły poprawnie wypełniony i podpisany przez opiekuna prawnego formularz. Następnie szkoły do 19 października 2023 r. do godz. 12:00 przesyłają formularz zgłoszeniowy wraz z listą uczestników na adres e-mail: konkurseko@abrys.pl. Wszystkie formularze oraz regulamin dostępne są na stronie: www.odpady.piaseczno.eu w zakładce Edukacja ekologiczna. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem zasad regulaminu i wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora oraz realizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (w celach promocyjnych i informacyjnych), a także w celu opublikowania nazwisk uczestników/laureatów I i II etapu konkursu na stronie internetowej: www.odpady.piaseczno.eu w zakładce Edukacja ekologiczna.

Uczniowie, biorąc udział w Konkursie, deklarują samodzielną pracę i niekorzystanie z pomocy dydaktycznych w czasie trwania Konkursu.

Konkurs Wiedzy o Odpadach jest jednym z elementów kampanii edukacyjnej Wydziału Gospodarki Odpadami, realizowanej pn. „Odpadów mniej – ziemi lżej”. W jej ramach dla najmłodszych mieszkańców gminy przygotowano spektakl edukacyjny „Czysta Ziemia Ziemowita” oraz opracowano książeczki z zadaniami, które poprzez zabawę mają zwiększać wiedzę na temat właściwego postępowania z odpadami.

Więcej informacji na temat działań Wydziału Gospodarki Odpadami znajduje się na stronie: odpady.piaseczno.eu

Konkurs Wiedzy o Odpadach – dla uczniów klas VI-VIII
Konkurs Wiedzy o Odpadach – dla uczniów klas VI-VIII

Źródło: Gospodarka Odpadami : Konkurs Wiedzy o Odpadach – dla uczniów klas VI-VIII