Informacja o wyniku II przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej tj. dz. 115/65 i 115/66 obręb 0035 miasto Piaseczno

200

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Informacja o wyniku II przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej tj. dz. 115/65 i 115/66 obręb 0035 miasto Piaseczno