Obwieszczenie Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

204

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych na działce nr ew. 38/4 obręb Jastrzębie, gmina Piaseczno. Treść informacji dostępna pod nr tel. 22 7017676.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego