Informacja o wyniku III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej tj. dz. 43/3 obręb 16 m. Piaseczno

444

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Informacja o wyniku III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej tj. dz. 43/3 obręb 16 m. Piaseczno