Spr. 96/2021 -Konserwacja i utrzymanie nawierzchni Hansegrand na terenie parków i skwerów.

246

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/170f5e1a-d6ff-46ec-ac67-94205ec18a42

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 96/2021 -Konserwacja i utrzymanie nawierzchni Hansegrand na terenie parków i skwerów.