Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 27.05.2021 o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o wszczęciu z urzędu postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 0019 Opacz gmina Konstancin-Jeziorna, 0031 Pólko PGR gmina Piaseczno

107

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 27.05.2021 o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o wszczęciu z urzędu postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 0019 Opacz gmina Konstancin-Jeziorna, 0031 Pólko PGR gmina Piaseczno