Informacja Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie piaseczyńskim, gminie Piaseczno-miasto, w obrębie 0025, oznaczoną jako działki nr 1/8 o pow. 0,0011 ha oraz 1/10 o pow. 0,0226 ha objęta decyzjąnr 202/SPEC/2022

139

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Informacja Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie piaseczyńskim, gminie Piaseczno-miasto, w obrębie 0025, oznaczoną jako działki nr 1/8 o pow. 0,0011 ha oraz 1/10 o pow. 0,0226 ha objęta decyzjąnr 202/SPEC/2022