Inspektor/Główny Specjalista ds. realizacji zadań drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu

53

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor/Główny Specjalista ds. realizacji zadań drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Inspektor/Główny Specjalista ds. realizacji zadań drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu