Inspektor/Podinspektor ds. inżynierii ruchu w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu

68

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor /Podinspektor  ds.  inżynierii ruchu w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  z siedzibą w…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Inspektor/Podinspektor ds. inżynierii ruchu w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu