Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych

4167

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  – Inspektor w Referacie zamówień Publicznych  w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych