INW.4125.1.2020.LT.381

2026

ZAPYTANIE OFERTOWE I          W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na:      „ Zabezpieczenie dachu trzykondygnacyjnego budynku „Starej Mleczarni”  znajdującego się na działkach nr ew. nr 13/7; 13/8, obręb 0014 Piaseczno Miasto ”   proszę o złożenie oferty do dnia 08.10.2021r. do godz. 16:00 w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.4125.1.2020.LT.381