INW.4125.2.1.2021.LR.356

167

Zapytanie ofertowe I. W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na:  Wykonanie badań konserwatorskich oraz opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla budynku Ratusza mieszczącego się w Piasecznie przy ul. Plac Piłsudskiego 1, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie” prosimy o złożenie…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.4125.2.1.2021.LR.356