Modernizacja street workout’u w Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie
foto Biuro Promocji i Kultury UMiG Piaseczno

Trwa modernizacja street workout-u w Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie, która jest przeprowadzana w wyniku konsultacji społecznych, podczas których użytkownicy obiektu oraz inni działacze Miasta i Gminy Piaseczno (w tym także Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej pracujący w Komisji Sportu, przedstawiciele Wydziału Inwestycji oraz przedstawiciele Młodzieżówki Piaseczyńskiej) zaprezentowali swoje potrzeby i oczekiwania co do istniejącego obiektu.

Z uwagi na zły stan nawierzchni piaszczystej, która uległa degradacji istniejąca nawierzchnia zostanie wymieniona na nową z zachowaniem odpowiedniej miąższości. Projekt modernizacji street workout’u przewiduje także renowację i przesunięcie 19 istniejących urządzeń do ćwiczeń, a także dodanie 7 nowych urządzeń do ćwiczeń wraz z nową przebieralnią. Nowe urządzenia to: siatka pozioma, siatka podwójna, ścianka o trzech wysokościach, rampa, klatka OCR, motyl z prasą nożną oraz jeździec ze steperem. Poniżej umieszczamy poglądowy widok. Z uwagi na wytyczne konserwatora zabytków urządzenia będą ciemno szare. Koszt modernizacji to około 293 000 zł brutto. Prace powinny się zakończyć do końca października 2021 roku.

Koncepcja modernizacji street workoutu w Parku Miejskim