INW.7011.8.2022.AS.302

267

Zapytanie ofertowe   I.   W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku komunalnego położonego przy ul. Al. Pokoju 19 w Piasecznie wraz  z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie audytów  i projektów termomodernizacji budynków…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7011.8.2022.AS.302