Zamówienie INW.7013.3.2021.PZ.139

71

Zamówienie na wykonanie ścieżki rekreacyjnej o nawierzchni mineralnej łączącej plac targowy z placem sołeckim w Złotokłosie oraz podłoża ze zrębki drzewnej, na działce nr ewid. 543/2 i 543/3 obręb Złotokłos w ramach zadania „Projekt i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu gminnego „Plac targowy” i okolica – FUNDUSZ SOŁECKI ZŁOTOKŁOS”.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7013.3.2021.PZ.139