INW.7013.9.2022.PZ.164

628

 
Zapytanie ofertowe IV
 
W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na zadanie: Wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie SP im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania inwestycyjnego „SP Józefosław – rozbudowa placu zabaw – Budżet Obywatelski”.   proszę o złożenie oferty na formularzu ofertowym,…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7013.9.2022.PZ.164