INW.7013.9.2022.PZ.180

348

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na zadanie: Wykonanie zielonej ściany na elewacji budynku UMiG Piaseczno, w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania: „Pokonamy smog zielenią -nowe nasadzenia: drzewa, krzewy, kwiaty, zielone ściany w Piasecznie – Budżet Obywatelski”,   proszę o złożenie oferty na formularzu ofertowym, do którego…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7013.9.2022.PZ.180