Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa dróg powiatowych nr 2838W i 3837W wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w m.Głosków, gm. Piaseczno

343

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa dróg powiatowych nr 2838W i 3837W wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w m.Głosków, gm. Piaseczno