Zamówienie INW.7021.2.2021.AS.22

461

Zamówienie na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przyrodniczego w czasie porządkowania terenu pod planowaną inwestycję, tj. budowę szkoły w Julianowie, poprzez przeprowadzenie wszelkich, niezbędnych wycinek, karczowań istniejącego drzewostanu i krzewów nie podlegających ustawie o ochronie przyrody w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7021.2.2021.AS.22