INW.7021.2.2022.LR.235

328

ZAPYTANIE OFERTOWE 
I    W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: Remont dachu w budynku OSP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 19 realizowanego w ramach zadania remontowego pn. ,,Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno”, proszę o złożenie oferty / w formie skanu wypełnionego i podpisanego wzoru oferty – Załącznik nr 1 do OPZ / do  dnia…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7021.2.2022.LR.235