Nowa ścieżka w parku

1351
ścieżka w parku
foto Joanna Ferlian

Wzdłuż stawu w parku miejskim powstaje nowa ścieżka. Konserwator zabytków wyraził zgodę na wytyczenie ścieżki w miejscu, które wydeptali mieszkańcy.

Podczas modernizacji parku miejskiego w Piasecznie zachowany został historyczny układ alejek. Taki wymóg postawił Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ).

Ścieżki w parku
foto Fly Majk

Piaseczyński park jest bowiem zabytkiem i wszelki podejmowane w nim działania muszą być konsultowane z konserwatorem. Istnieją miejsca, w których mieszkańcy z uporem starają się wydeptać „skrót” przez trawnik, czy nawet ozdobne nasadzenia i irytują się, że pracownicy Gminy zamiast wyznaczyć w tym miejscu ścieżkę, obsiewają wydeptane przejścia trawą, sadzą krzewy, wygradzają teren taśmą czy jak ostatnio stawiają płotki.

ścieżka w parku
foto Joanna Ferlian

„Skrót” wydeptywany na trasie w kierunku północnego wyjścia z parku przy ul. Zgoda nie zapewnia jakiejś znaczącej oszczędności czasu potrzebnego na przejście trasy wyznaczoną ścieżką, a niszczy trawnik i pas roślin ozdobnych posadzonych wzdłuż istniejącej alejki.

ścieżka w parku
foto Joanna Ferlian

O wyznaczeniu w tym miejscu ścieżki nie może być mowy, bo nie wyraża na to zgody konserwator zabytków. Podobnie jak nie ma zgody konserwatora na zmianę nawierzchni ścieżek na materiał bardziej utwardzony.

Urzędnikom Gminy Piaseczno udało się jednak przekonać MWKZ do wyznaczenia dodatkowej alejki wzdłuż stawu po północnej stronie – w miejscu istniejącego i intensywnie użytkowanego przedeptu. Prace przy tworzeniu nowej ścieżki już trwają. Liczymy na to, że spacerowicze docenią to rozwiązanie. Poprawiamy również ścieżkę i uzupełniamy infrastrukturę w obrębie głównego wejścia do parku od strony ul. Zgoda – na osi Poniatówki.

Zachęcamy do spacerów i wypoczynku w naszym pięknym, zabytkowym parku im. Książąt Mazowieckich i prosimy o szanowanie wspólnej przestrzeni oraz przestrzeganie regulaminu parku miejskiego w Piasecznie.