Inwestycje miejskich spółek

1481
Ilustracja. Inwestycje PWiK Piaseczno
Foto: archiwum PWiK Piaseczno

Każdego roku gminne spółki w imieniu samorządu inwestują co najmniej kilkanaście milionów złotych w gminną infrastrukturę.

Chodzi przede wszystkim o zadania związane z rozwojem sieci wodno-kanalizacyjnej i systemów oczyszczających ścieki, a także, w części miasta, z dostarczaniem ciepła i ciepłej wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Jest to największa spółka należąca do gminy, która w 2021 roku zaplanowała na zadania inwestycyjne kwotę 13,5 mln zł. W bieżącym roku będą przez nią realizowane m.in.:
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie – etap V oraz VI; zakres to około 20 km sieci kanalizacyjnej wraz z 660 odgałęzieniami;
• budowa około 1,5 km sieci wodociągowej w Nowinkach;
• zakończenie prac nad rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Wólce Kozodawskiej.

Podobnie jak w poprzednich latach PWiK przeznaczy około 2 mln zł na modernizację i remonty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, m.in. układu odwodnienia osadu na oczyszczalni ścieków w Piasecznie, oraz na remonty na stacjach uzdatniania wody (Jazgarzew, Siedliska, Mieszkowo, Grochowa). Budowa kanału przerzutowego Głosków-Piaseczno pozwoliła na przekierowanie części ścieków sanitarnych z obszaru zlewni oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej do oczyszczalni ścieków w Piasecznie. Inwestycja ta umożliwiła również wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Głoskowie.

W nadchodzącym roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planuje ogłosić postępowanie przetargowe na prace projektowe dotyczące modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Głoskowie.

Jednocześnie miejska spółka oczekuje na ostateczną decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącą przyznania pożyczki na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniana wody w Wólce Kozodawskiej wraz z możliwością jej częściowego umorzenia do 30% kwoty pożyczki. Przypominamy, że w latach 2017–2020 spółka na inwestycje przeznaczyła 86 mln zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - SUW Złotokłos
SUW Złotokłos, foto archiwum PWiK Piaseczno

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe

Pod koniec 2020 roku spółka ogłosiła przetarg na małą wysoko sprawną kogenerację.
Termin składania ofert upływa 5 lutego br., a budżet przewidziany na realizację to około
4 mln zł. Po zrealizowaniu tego projektu pod koniec roku lub w pierwszym kwartale roku 2022 ciepłownia powinna stać się elektrociepłownią.

W tym roku wykonane będą też dalsze przyłącza do trzech nowych budynków i trzech budynków likwidujących własne kotłownie.