IV edycja konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

226
IV edycja konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza
IV edycja konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

Do 31 lipca 2024 roku właściciele obiektów zabytkowych mogą przesyłać zgłoszenia do konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Tytuł renowacji roku mogą otrzymać zabytki w dwóch kategoriach: obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków. Wyboru najlepszych renowacji dokona eksperckie jury.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie może wziąć udział każdy podmiot lub osoba będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku, który:

  • jest wpisany do rejestru zabytków indywidualnie lub jako historyczny zespół budowlany, albo figuruje w gminnej ewidencji zabytków;
  • znajduje się na terenie województwa mazowieckiego;
  • jest zabytkiem nieruchomym lub sanowi przynależność nieruchomości;
  • przeprowadzono przy nim prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zgodnie z prawem i pozwoleniem wydanym przez właściwy organ, zakończone po dniu 1 stycznia 2021 roku.

Celem głównym konkursu jest promocja zrównoważonej opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli zabytków nieruchomych, jak również budowanie świadomości o wartościach lokalnego dziedzictwa.

Załączniki:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: mazovia.pl

Data publikacji: 1.07.2024 r.