Jak działa sieć kanalizacyjna i co nie powinno tam trafiać

3860
Ilustracja. Schemat pracy oczyszczalni ścieków w Piasecznie
Schemat pracy oczyszczalni ścieków w Piasecznie

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji sanitarnej prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków. Usuwanie awarii zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę odbioru metra sześciennego ścieków.

Dobry zwyczaj – nie zapychaj!

Pracownicy PWiK Piaseczno Sp. z o.o., którzy na co dzień eksploatują sieć kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy, jednoznacznie wskazują, że coraz częściej znajdowane są w niej przedmioty, które nie powinny się tam znaleźć. W przypadku wystąpienia niedrożności sieci kanalizacyjnej mieszkańcy narażają siebie oraz swoich sąsiadów na zalanie piwnic, łazienek, posesji, występowanie zatorów oraz uciążliwych zapachów. Takie incydenty powodują znaczne straty materialne, są uciążliwe
i szkodliwe dla środowiska naturalnego!

Ilustracja. Dobry zwyczaj - nie zapychaj! Grafika PWiK Piaseczno
Dobry zwyczaj – nie zapychaj! Grafika PWiK Piaseczno

Jak działa sieć kanalizacji sanitarnej?

Sieć kanalizacyjna i przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z naszych domów – nieczystości sanitarne z mycia, prania i WC. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną także inne odpady, powodują one niedrożność przewodów kanalizacyjnych. W przypadku, gdy odpady dostaną się do przepompowni, nawijają się na wirniki pomp, powodując ich awarię, a w konsekwencji najczęściej wylewanie się ścieków z przepompowni i spiętrzenie ścieków w kanałach.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wyraźnie mówi, czego nie należy wrzucać do systemu kanalizacji.

Co nie powinno trafić do kanalizacji?
– Zużyte artykuły higieniczne i opatrunkowe, takie jak: chusteczki nawilżane, pieluchy, podpaski, patyczki kosmetyczne, waciki, bandaże, plastry;
– tłuszcz, oleje roślinne;
– rozpuszczalniki, chemikalia;
– elementy budowlane, w tym m.in. gruz i żwir;
– nakrętki, korki, gumy do żucia;
– przeterminowane lekarstwa i syropy;
– resztki jedzenia;
– gumowe rękawiczki, plastikowe torebki foliowe, prezerwatywy i maski jednorazowe.

W ubiegłym roku PWiK Piaseczno usunęło około 300 awarii na sieciach i przepompowniach kanalizacji sanitarnej, z czego 60% stanowiły awarie na przepompowniach. Pozostała część to awarie na sieci kanalizacji sanitarnej. Koszty wymiany, remontu istniejących pomp oraz zakupu nowych w 2020 roku wyniosły ponad 250 tysięcy złotych netto. Należy pamiętać, że koszt usuwania awarii na sieci czy wymiany pomp wpływa bezpośrednio na ostateczną cenę odbioru ścieków dla mieszkańców.

Ilustracja. Zapchana pompa, foto archiwum PWiK Piaseczno
Zapchana pompa, foto archiwum PWiK Piaseczno

Jak działa oczyszczalnia ścieków?

W eksploatacji PWiK Piaseczno znajdują się aktualnie dwie oczyszczalnie ścieków w Piasecznie oraz Wólce Kozodawskiej. W obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. stosowane jest dwuetapowe oczyszczanie wstępne – mechaniczne oraz biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów. Z osadów ściekowych powstałych w procesie technologicznym w procesie fermentacji metanowej powstaje biogaz.

Czym jest biogaz?

Biogaz powstaje w procesie fermentacji osadów ściekowych i magazynowany jest w zbiorniku. Wykorzystywany jest on do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. W 2020 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. wyprodukowało we własnym zakresie około 900 MW energii. Stanowi to około 20% całkowitego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną dla obiektu oczyszczalni ścieków w Piasecznie.

Pozostała część osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków komunalnych przekazywana jest do firm zewnętrznych, które zajmują się unieszkodliwianiem i zagospodarowaniem osadów ściekowych. W zeszłym roku na ten cel PWiK przeznaczyło ponad pół miliona złotych.

Warto zaznaczyć, że oczyszczanie ścieków jest złożonym oraz trudnym procesem. Codziennie, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, nad jego prawidłowym przebiegiem czuwają wykwalifikowani pracownicy spółki.

Zbiornik biogazu, foto archiwum PWiK Piaseczno
Zbiornik biogazu, foto archiwum PWiK Piaseczno