Jak zweryfikować rachmistrza? Powszechny Spis Rolny 2020

2669
Ilustracja. Jak zweryfikować rachmistrza? Powszechny Spis Rolny 2020
Jak zweryfikować rachmistrza? Powszechny Spis Rolny 2020, foto: spisrolny.gov.pl

Jak zweryfikować rachmistrza odpowiadającego za Powszechny Spis Rolny? Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Identyfikator poza danymi personalnymi, zawiera także upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wydającej dokument.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można potwierdzić:

Powszechny Spis Rolny, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno podczas zbierania danych poprzez nowoczesne metody teleinformatyczne jak i tradycyjną metodą poprzez wywiady realizowane przez rachmistrzów spisowych.

Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie terenowi i telefoniczni są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści:

Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane zebrane w spisie są bezpieczne, co gwarantuje tajemnica statystyczna.

Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe.
Identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe (przód), foto: spisrolny.gov.pl
Ilustracja. Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe.
Identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe (tył), foto: spisrolny.gov.pl

Przypominamy, że w spisie rolnym NIE pytamy o:

  • majątek rolników

Podmiotem spisu jest gospodarstwo rolne.  Pytamy o składowe elementy gospodarstwa rolnego (procentową ilość, a nie ich wartość).

W spisie rolnym pytamy o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbieramy dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.

  • dane o zarobkach rolników, czy wartości przychodów

Zbieramy informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie również działalności pozarolniczej. W odpowiedzi należy podać w przybliżeniu, jaką część (w %) dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

  • sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty

Zbieramy tylko informacje o tym, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych. Oczekujemy jedynie odpowiedzi twierdzącej lub zaprzeczającej.

Szczegółowa informacja o co pytamy w spisie rolnym dostępna jest na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl

Informacje na temat spisu umieszczamy również na naszej podstronie Powszechny Spis Rolny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaseczno bip.piaseczno.eu.