Jesienna wizyta

541
Jesienna wizyta
Jesienna wizyta

W ostatnich dniach października 2006 roku gościliśmy w Piasecznie 49-osobową grupę z partnerskiej, estońskiej gminy Harku. We wrześniu 2007 roku do Estonii wyjedzie z rewizytą młodzież z Piaseczna.
To pierwsza wymiana pomiędzy naszymi gminami od czasu podpisania umowy partnerskiej w 2004 roku. Do Piaseczna przyjechała grupa, w skład której weszli przedstawiciele władz gminy Harku, dyrekcja tamtejszego zespołu szkół oraz licznie reprezentowana młodzież (12 młodych zawodników koszykówki w wieku 12 lat oraz 26 uczniów liceum w wieku 17-18 lat).
Celem pierwszego pobytu tak dużej grupy z Harku było bliższe zapoznanie się z naszą gminą i krajem, z myślą o rozwijaniu dalszych kontaktów. W trakcie 5 dniowego pobytu goście poznali naszą gminę i okolice (Czersk, Konstancin) a także najciekawsze miejsca w Warszawie. Ponadto zorganizowane zostało spotkanie z piaseczyńską młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym oraz mecz koszykówki rozegrany w SP nr 5. W drodze powrotnej do Estonii goście zatrzymali się na nocleg w Białowieży, gdzie zwiedzili Muzeum Przyrody oraz Rezerwat Żubrów.
Strona estońska, bardzo zadowolona z pobytu w Polsce, już dziś zaczyna przygotowania do przyjęcia u siebie naszej młodzieży, co nastąpi we wrześniu przyszłego roku.