Juniorsport

4350
Przekazanie sprzętu sportowego Szkołom biorącym udział w programie Junior Sport
Przekazanie sprzętu sportowego Szkołom biorącym udział w programie Junior Sport

W ramach realizowanego w okresie 15.05.2016-20.12.2016 programu „Junior Sport” w siedmiu piaseczyńskich szkołach podstawowych w dodatkowych zajęciach sportowych wzięło udział 199 uczniów.
Placówki otrzymały sprzęt sportowy, który będzie wykorzystywany podczas lekcji wychowania fizycznego.

Zajęcia prowadzone były w:
1) Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kilińskiego w Piasecznie,
2) Szkole Podstawowej nr 2 im. E. Krauze w Piasecznie,
3) Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Głoskowie,
4) Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym,
5) Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie,
6) Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Ks. Jana Twardowskiego w Chylicach,
7) Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie.

W ramach projektu zorganizowano i prowadzono systematycznie bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z wychowania fizycznego. Zajęcia prowadzone były przez trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w ramach projektu. Tematyka zajęć obejmowała piłkę nożną, gimnastykę, lekkoatletykę, Unihokej, piłkę koszykową, biegi na orientację i wytrzymałościowe, piłkę siatkową, pływanie, kolarstwo, gry i zabawy ruchowe.

Program „Junior Sport” to program aktywności sportowej dla uczniów klas IV-VI prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Podmiotem realizującym projekt na terenie woj. mazowieckiego jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

W listopadzie 2015r. deklarację udziału w projekcie zgłosiło siedem szkół podstawowych z terenu gminy Piaseczno. We wszystkich została utworzona 1 grupa zajęciowa. Łączna kwota dotacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla siedmiu grup projektowych w Gminie Piaseczno wyniosła 33.768,91 zł.

sprzęt sportowy Junior Sport
sprzęt sportowy Junior Sport
sprzęt sportowy Junior Sport
sprzęt sportowy Junior Sport