Piaseczno – Miasto Wąskotorowe

2866

Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie w kwocie 49 600,00 zł na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Piaseczno na lata 2016 – 2023 w ramach projektu „Piaseczno – Miasto Wąskotorowe” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

W ramach projektu zaktualizowany został jeden ze strategicznych dokumentów Gminy Piaseczno. Do procesu jego aktualizacji byli włączeni mieszkańcy. Odbyły się liczne spotkania i warsztaty dla różnych grup społecznych, m.in. wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, seniorów, młodzieży.

Zebrane dane zostały wprowadzone do systemu informacji przestrzennej, gdzie na szczegółowej mapie naniesiono warstwy dotyczące poszczególnych obszarów i działalności i działalności, np. z zakresu działań kulturalnych, problemów społecznych, problemów oświatowych, problemów zdegradowanej zieleni, problemów zgłaszanych przez policję i straż miejską. 24.10.2016r. odbyła się konferencja w Urzędzie Miasta dotycząca rewitalizacji.

Zaktualizowany dokument będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację konkretnych programów rewitalizacyjnych w mieście.
Dokument dostępny: Uchwała Nr 751_XXVII_2016. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Piaseczno na lata 2016-2023

pasek logotypu
pasek logotypu