Erasmus +

5351

Projekty realizowane w Gminie Piaseczno:

 

nazwa programu tytuł projektu okres realizacji   Szkoła  kwota dotacji EURO  koszt całkowity projektu 
Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Mit dem interaktiven Kulturkoffer durch Europa reisen/”Podróżując przez Europę z interaktywną walizką kultury” 01.09.2014-31.08.2016  Gimnazjum w Chylicach  44730,00€  44 730,00 €
Erasmus + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna “Gimnazjum w Zalesiu Górnym – nowoczesna szkoła XXI wieku” 01.06.2015-31.05.2017  Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Zalesie Górnym  11269,00€  11 269,00 €
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój “Mobilność kadry edukacji szkolnej” 31.12.2015 – 30.12.2017  Zespół Szkół Publicznych im. T.Zawadzkiego Zośki w Piasecznie  46004,00€  46 004,00 €
Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna “Angielski od przedszkolaka, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela” 01.06.2016 – 31.05.2018  Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym  20008,00€  20 008,00 €
Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna ”Nowe Perspektywy Ósemki – z angielskim łatwiej”  01.06.2016 – 31.05.2018  Przedszkole nr 8 w Piasecznie  24021,00€   24 021,00 €
Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna “Europa i Polska – tak różne, a tak podobne w globalnej wiosce”  01.06.2016 – 31.05.2018  Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu  21466,00€  21 466,00 €
Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna “Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym”  01.10.2016-31.03.2018  Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym  17901,00€  17 901,00 €

 

Kwota wkładu własnego we wszystkich przypadkach wynosiła 0,00 €

Erasmus+ Edukacja szkolna to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kontynuuje tradycje Programu Comenius, działającego w latach 2007-2013. Erasmus+ Edukacja szkolna promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. 

Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2)

Projekty realizowane w ramach tej akcji powinny służyć wprowadzaniu długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk tam, gdzie jest to niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na różnych poziomach edukacji. Przedsięwzięcia realizowane w ramach akcji 2 mogą obejmować spotkania projektowe i wyjazdy edukacyjne oraz współpracę wirtualną, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki partnerstwom uczniowie i nauczyciele będą mieli szansę wypracowania wspólnych rozwiązań dotyczących priorytetów programu: zwiększania osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), podnoszenia jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijania i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.
Szczegółowy wykaz instytucji uprawnionych do aplikowania o fundusze w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna znajduje się na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna