Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2023 roku

60
Kalendarium badań ankietowych w 2023 roku. Na górze grafiki umieszczono logo Urzędu Statystycznego w Warszawie. Grafika przedstawia zestawienie statystycznych badań ankietowych realizowanych w 2023 roku. Przez cały rok, co miesiąc w wylosowanych gospodarstwach domowych realizowane jest Badanie budżetów gospodarstw domowych, Badanie kondycji gospodarstw domowych oraz Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Przez cały rok jest też realizowane Badanie budżetu czasu ludności. To badanie jest prowadzone raz na 10 lat. W poszczególnych miesiącach realizowane są również inne badania: - styczeń: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym - kwiecień: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych - maj: Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych - czerwiec: Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych - lipiec: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych - sierpień: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym - październik: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych - grudzień: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej Na dole strony grafiki zamieszczono oznaczenie kont Twitter: @Warszawa_STAT i Facebook: @UrzadStatystycznywWarszawie oraz adres strony internetowej: warszawa.stat.gov.pl.
Kalendarium badań ankietowych w 2023 roku

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania statystyczne za pośrednictwem ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W 2023 r. ankieterzy będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście z gospodarstwami domowymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym.

Statystyczne badania ankietowe mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Aktywny udział w badaniu i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Przekłada się to na wielkość wskaźników służących do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań. Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, rolnictwa, warunków życia, a także poziomu ubóstwa.

Ankieterzy statystyczni przeprowadzający badania na terenie naszego województwa są pracownikami Urzędu Statystycznego w Warszawie. Tożsamość ankietera można sprawdzić za pomocą aplikacji form.stat.gov.pl lub dzwoniąc na Infolinię Statystyczną (22 279 99 99), a także pod numery telefonów podane na naszej stronie: warszawa.stat.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny prosi o wyrozumiałość i życzliwość wobec ankieterów kontaktujących się z Państwem.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniem lub w celu weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Urzędem Statystycznym w Warszawie:
– 695 255 447 (w godz. 7.30-15.30) M.Piatek@stat.gov.pl — Marcin Piątek,
– 22 464 20 40 (w godz. 7:30-15:30) S.Zera@stat.gov.pl — Sebastian Zera

Zachęcamy do skorzystania z Infolinii Statystycznej (tel. 22 279 99 99). Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00.