Plakat konkursu na którym widać statuetkę w kształcie kobiety
Plakat konkursu Kobieca Osobowość Roku

Celem konkursu „Kobieca Osobowość Roku Gminy Piaseczno 2021” jest uhonorowanie aktywnych kobiet – związanych z Gminą Piaseczno, które wyróżniają się w danej dziedzinie, biorąc czynny udział w życiu lokalnej społeczności, inspirując innych i stanowiąc wzór do naśladowania. Kandydatki do tytułu można zgłaszać do końca roku.

Konkurs zorganizowany został z inicjatywy Piaseczyńskiej Rady Kobiet. – Ogłoszony w październiku konkurs niestety musieliśmy, na wniosek inicjatorek, odwołać z powodów techniczno-organizacyjnych – mówi Łukasz Wyleziński, dyrektor Biura Promocji i Kultury. – Po dokonaniu pewnych korekt w regulaminie, konkurs został ogłoszony ponownie. Formularze z kandydaturami składać można do 31 grudnia 2021 roku zarówno w kancelarii urzędu, jak i mailowo na adres: kobieca.osobowosc@piaseczno.eu.

Adresatkami konkursu są Kobiety urodzone, zamieszkałe lub prowadzące działalność na terenie gminy Piaseczno. Panie zostaną wyróżnione za działalność w trzech obszarach: biznes i jego otoczenie, działalność edukacyjna i kulturalna oraz działalność społeczna. Kandydatki do nagrody w poszczególnych kategoriach mogą zgłaszać osoby fizyczne (w tym sama kandydatka), instytucje lub organizacje.

Osoby, które złożyły już wcześniej wniosek mailowo, prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem i przesłanie wniosku ponownie na adres mailowy: kobieca.osobowosc@piaseczno.eu. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie www.bip.piaseczno.eu. Wnioski złożone wcześniej w wersji papierowej do kancelarii Urzędu, w przypadku podtrzymania chęci zgłoszenia kandydatki, również będą wymagały uzupełnienia.

Oceny kandydatek dokona specjalnie powołana Kapituła. Pod uwagę brana będzie zgodność działalności Kandydatek z ideą konkursu. W przypadku kategorii biznes i jego otoczenie: prowadzenie z sukcesem własnej działalności gospodarczej lub pełnienie z sukcesami funkcji kierowniczych, działanie zgodnie z zasadami równouprawnienia, wdrażanie rozwiązań organizacyjnych przyjaznych kobietom i osobom 50+, stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych, wdrażanie innowacji, stosowanie nowatorskich metod zarządzania zapewniających sukces rynkowy, a przy tym satysfakcję pracowników, aktywność biznesowa wspierająca lokalne środowisko. W ocenie kandydatek
w kategorii działalność edukacyjna i kulturalna: organizowanie lub wspieranie różnorodnych inicjatyw edukacyjnych na rzecz szeroko rozumianego lokalnego środowiska, wspieranie szkół i innych placówek oświatowych, wdrażanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania, inicjowanie działań kulturalnych, promowanie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz ludzi kultury z Piaseczna i okolic; wybitne osiągnięcia w jednej z dziedzin kultury, promowanie ziemi piaseczyńskiej poprzez działalność kulturalną. A w kategorii aktywność społeczna: praca zawodowa lub wolontariat skupiająca się na ważnych społecznie wyzwaniach, w tym związanych z prawami kobiet, działalnością proekologiczną, wsparciem środowisk szczególnie narażonych na dyskryminację lub wykluczenie społeczne, działalność na rzecz innych mająca charakter lokalny, wsparcie lub integracja różnych lokalnych środowisk i grup społecznych.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 8 marca 2022 roku.

Partnerami konkursu są: Kwiaciarnia Danuta Krawczyk, PasteLove Home Nail Spa, Estee Lauder.