Kolejny etap konsultacji dotyczących okolic dworca PKP

4350
Kolejny etap konsultacji dotyczących okolic dworca PKP. na zdjęciu budynek dworca i okolice z lotu ptaka.
foto Robert Widz

Władze gminy Piaseczno starają się spojrzeć globalnie na zagospodarowanie terenów ważnych dla mieszkańców. Jednym z takich obszarów są okolice dworca PKP w Piasecznie. Rozpoczynamy kolejny etap konsultacji.

Aby wzmacniać funkcję miastotwórczą śródmieścia i przyciągać do niego mieszkańców, przeprowadzana jest analiza dotycząca ścisłego centrum. Ale nie tylko centrum jest przedmiotem naszego namysłu. Od kilku miesięcy zastanawiamy się również, co zrobić, by ożywić okolice dworca PKP w Piasecznie. Efekt naszych prac, które prowadziliśmy wraz z architektami i urbanistami, a także z mieszkańcami, przedstawimy na spotkaniu 23 czerwca 2022 r. w godzinach 18.30–20.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5. Zapraszamy na spotkanie i do rozmowy o przedstawionej koncepcji wszystkie zainteresowane osoby.

Nowy plan zagospodarowania

Władze gminy postanowiły stworzyć plan działań dla terenu okolic dworca PKP, wykorzystując możliwości, jakie daje plan zagospodarowania przestrzennego. W listopadzie ubiegłego roku zostały zorganizowane konsultacje społeczne, które miały pomóc w przygotowaniu planu zagospodarowania odpowiadającego na potrzeby mieszkańców. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument, który wskazuje, w jaki sposób można urządzić tereny, których plan dotyczy. Określa on, jakie i jakiej wysokości budynki można budować i jak można przebudowywać już istniejące obiekty. Wskazuje, w którym miejscu należy zachować lub urządzić zieleń albo skwer. MPZP określa to, co można i czego nie można zrobić na danym terenie. Co ważne, przepisy wynikające z planu są obowiązujące nie tylko dla gminy, ale także dla każdego właściciela terenu, który będzie chciał coś zmieniać na obszarze objętym dokumentem planu.

Celem wspólnej pracy w listopadzie było przygotowanie koncepcji rozwoju dla terenów w okolicy dworca PKP – obszaru sąsiadującego z terenami kolei w rejonie dworca, pomiędzy ulicami Jana Pawła II na północy i Sienkiewicza na południu, oraz przyległy do tego terenu obszar ograniczony ulicami: Dworcową i Poniatowskiego od wschodu i Broniewskiego od zachodu.

II etap konsultacji

Podczas konsultacji udało się nam dowiedzieć, w jaki sposób mieszkańcy obecnie korzystają z tego obszaru, a jak chcieliby korzystać w przyszłości – i co zrobić, by ta okolica lepiej odpowiadała na potrzeby lokalnej społeczności. Na podstawie uwag i pomysłów zgłoszonych w trakcie konsultacji z mieszkańcami, a także przesłanych do urzędu wniosków do realizowanej procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powstała koncepcja rejonu dworca. Zostanie ona zaprezentowana mieszkańcom na spotkaniu 23 czerwca br. oraz w punktach informacyjnych, które pojawią się na terenie Piaseczna po 20 czerwca.

Projekt mpzp okolic dworca PKP
Wstępny projekt mpzp okolic dworca PKP

W dniach od 13 czerwca do 8 lipca 2022 r. będzie też można obejrzeć wystawę na dworcu PKP w Piasecznie. Punkty konsultacyjne, w których będzie można porozmawiać o zaproponowanych rozwiązaniach z projektantami i urzędnikami pojawią się według następującego harmonogramu:

14.06.2022
9.00 – 11.00 Targowisko
13.00 – 15.30 CEM
16.00 – 19.00 dworzec PKP w Piasecznie
21.06.2022
17.30 – 20.30 dworzec PKP w Piasecznie
23.06.2022
18.30-20.30 Urząd Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – podsumowanie.
Ilustracja. Wystawa na dworcu PKP w Piasecznie
Do 8 lipca 2022 roku można oglądać wystawę na dworcu PKP w Piasecznie, foto Kinga Socha

Podczas czerwcowych spotkań z mieszkańcami chcemy, wspólnie z projektantami, przedstawić pomysł, jaki mamy na urządzenie okolic dworca PKP. Szczególnie zastanawiamy się jeszcze nad tym, w jaki sposób zaprojektować rozwiązania dla węzła przesiadkowego i wiaduktów nad torami PKP. Chcemy spytać mieszkańców, czy według nich większy nacisk powinien być położony na integrację systemów komunikacji, co wiąże się z dużym wysiłkiem inwestycyjnym (np. zbudowaniem dodatkowej płyty nad torami PKP), czy też należy przyjąć rozwiązanie bardziej zachowawcze inwestycyjnie i krajobrazowo, ale w mniejszym stopniu rozwiązujące problemy obsługi komunikacyjnej dla tego węzła, a szczególnie kwestię parkowania.

Mamy nadzieję, że wesprą nas Państwo także w decyzjach dotyczących połączenia nowo projektowanej ul. Reymonta z ul. Orężną. Zastanawiamy się, czy „nową” ul. Reymonta poprowadzić możliwie najbliżej zabytkowego zespołu kolejki wąskotorowej, co pozwoli na stworzenie wzdłuż niej pasa rozproszonej zabudowy usługowej, która oddzieli ją od osiedla domów jednorodzinnych, czy też prowadzić ją, zachowując możliwie dużą ilość istniejącej zieleni – wtedy możliwe byłoby stworzenie parku linearnego pomiędzy projektowaną ulicą a otwartą ekspozycją na terenach zabytkowej kolei wąskotorowej.

O tych i o wielu innych kwestiach chcemy rozmawiać z Państwem podczas spotkań. Swoje uwagi i pomysły mogą Państwo także przesłać na adres: konsultacje@piaseczno.eu.

Zachęcamy również do wypełnienia krótkiego formularza z kilkoma pytaniami, które dotyczą koncepcji zagospodarowania okolic dworca PKP. Na jej podstawie zostanie opracowany projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wypełnij ankietę: docs.google.com/forms

Na podstawie wniosków z czerwcowych spotkań i konsultacji zostanie przygotowany projekt MPZP dla rejonu dworca. Kolejnym etapem będzie wspólna praca nad przedstawionym projektem, który zostanie wyłożony jesienią br. i do którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi.

Poniżej można obejrzeć propozycje biura projektowego JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski S.C.

Wersja do pobrania: Plansze – konsultacje okolic dworca PKP (.pdf, 10.6 MB)

Piaseczno_PKP_plansze_konsultacje_na stronę

Serdecznie zapraszamy na spotkania i po więcej informacji na stronę:

planokolicdworca.piaseczno.eu