Komunikaty Wojewody Mazowieckiego

6082

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Wojewody Mazowieckiego na temat czasowego zawieszenia działalności oraz zarządzeniem w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego w terminie od 12 do 25 marca 2020 roku.

Polecenie Wojewody Mazowieckiego 11.03.2020 r.
Zarządzenie Nr 92 Wojewody Mazowieckiego