koncepcja oraz plany sytuacyjne dla przebudowy drogi wojewódzkiej DW 722 (ul. Główna) na odcinku od km 6+275 do km 7+267 w zakresie realizacji ciągu pieszo – rowerowego

336

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno udostępnia koncepcję oraz plany sytuacyjne dla przebudowy drogi wojewódzkiej DW 722 (ul. Główna) na odcinku od km 6+275 do km 7+267 w zakresie realizacji ciągu pieszo – rowerowego. Ewentualne wnioski/uwagi prosimy kierować na adres mail: konsultacje@piaseczno.eu do dnia 08.10.2023 r.
 

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : koncepcja oraz plany sytuacyjne dla przebudowy drogi wojewódzkiej DW 722 (ul. Główna) na odcinku od km 6+275 do km 7+267 w zakresie realizacji ciągu pieszo – rowerowego