spr. 98/2023

242

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia,
identyfikator postępowania: ocds-148610-3be3b31f-5875-11ee-a60c-9ec5599dddc1
link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : spr. 98/2023