Koncepcja zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego Kolejki Wąskotorowej

5034
Koncepcja zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego Kolejki Wąskotorowej
Koncepcja zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego Kolejki Wąskotorowej

Na zlecenie urzędu miasta i gminy Piaseczno w kwietniu 2005 opracowana została koncepcja zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego Kolejki Wąskotorowej.
Piaseczyńsko – Grójecka Kolej Wąskotorowa na tle potencjalnych możliwości wykorzystania turystyczno-rekreacyjnego regionu.

Piaseczyńsko – Grójecka Kolej Wąskotorowa jest nierozerwalnie związana z regionem, w którym się znajduje. Dla potrzeb tego opracowania region ten wyznaczono: od Piaseczna do Małej Wsi oraz pomiędzy trasą krakowską, a szosą Piaseczno-Grójec. Piaseczyńsko – Grójecka Kolej Wąskotorowa jest niewątpliwie elementem spinającym ten region. Drugim takim elementem jest rzeka Jeziorka.

W opracowanej koncepcji zaproponowano połączenie tych dwóch elementów, co przejawia się w następujących postulatach:

1. Organizacja ciągu pieszo-rowerowego „Dwory nad Jeziorką”. Ciąg ten zaczynałby się w Piasecznie, następnie biegł wzdłuż Jeziorki dając możliwość zapoznania się z położonymi nad Jeziorką zabytkami: kościołem w Jazgarzewie, dworem w Prażmowie, dworem w Gościeńczycach, dworem w Lesznowoli, dworem w Kośminie, pałacem w Głuchowie. Obiekty te, znajdujące się obecnie w różnym stanie technicznym wymagają stworzenia spójnego programu ich szeroko pojętej rewitalizacji, uwzględniającej możliwość zwiedzania ich w pełnym lub ograniczonym zakresie przez turystów. Udostępnianie turystom obiektów prywatnych może odbywać się w zamian za pomoc władz lokalnych przy prowadzonych pracach konserwatorskich.
2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż linii Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej, która na wysokości Złotokłosu łączyłaby się z ciągiem pieszo-rowerowym „Dwory nad Jeziorką”, dając możliwość powrotu do Piaseczna inną trasą.
3. Silne zaakcentowanie miejsca przecięcia trasy kolejki z rzeką Jeziorką w Kośminie– poprzez organizację tu obiektu rekreacyjnego, powiązanego funkcjonalnie z wodą (możliwość budowy niewielkiej przystani, organizacja spływów Jeziorką, wędkowanie na stawach).
4. Stworzenie w Kośminie atrakcyjnej bazy noclegowej dającej możliwość zatrzymania turysty na cały weekend czy krótki pobyt wakacyjny.
5. Stworzenie atrakcyjnej bazy gastronomicznej w oparciu o stacje kolejki wąskotorowej (kuchnia regionalna, dzierżawa pubów na kolejnych stacjach różnym, nie powtarzającym się browarom)
6. Stworzenie systemu informacji turystycznej o atrakcjach regionu uwzględniającego techniki cyfrowe, druk mini – informatorów o regionie i jego walorach, stworzenie systemu informacji w przestrzeni (spójne oznczenia, tablice informacyjne)

Obecnie Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa wykorzystywana jest wyłącznie do celów turystycznych.

Pełna treść koncepcji wraz z materiałami dodatkowymi umieszczona została poniżej.

“Piaseczyńsko – Grójecka Kolej Wąskotorowa /odcinek Piaseczno – Mała Wieś/. Koncepcja zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego.”
strona tytułowa
pełna treść

Materiały dodatkowe:
Mapka1.jpg
Mapka2.jpg
Mapka3.jpg
Mapka4.jpg