Konkurs Kobieca Osobowość Roku Gminy Piaseczno 2023

2044
Plakat na 3 edycję Konkursu Kobieca Osobowość Roku Gminy Piaseczno
Konkurs Kobieca Osobowość Roku Gminy Piaseczno 2023

Już po raz trzeci mieszkańcy gminy mogą wskazać związane z gminą Piaseczno kobiety wyróżniające się w jednej z trzech kategorii: biznes i jego otoczenie, działalność kulturalna i edukacyjna oraz działalność społeczna.

Celem Konkursu Kobieca Osobowość Roku Gminy Piaseczno 2023 jest uhonorowanie aktywnych kobiet, związanych z gminą Piaseczno, które w 2023 roku wyróżniały się w jednej z trzech kategorii, biorąc czynny udział w życiu lokalnej społeczności, inspirując innych i stanowiąc wzór do naśladowania.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno z inicjatywy Piaseczyńskiej Rady Kobiet. Jego adresatkami są kobiety urodzone, zamieszkałe lub prowadzące działalność na terenie gminy Piaseczno. Panie zostaną wyróżnione za działalność w trzech obszarach: biznes i jego otoczenie, działalność kulturalna i edukacyjna oraz działalność społeczna. Kandydatki do nagrody w poszczególnych kategoriach mogą być zgłaszane przez osoby fizyczne znające specyfikę aktywności Kandydatki (w tym przez samą Kandydatkę), instytucje lub organizacje.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 stycznia 2024 roku. W celu zgłoszenia swojej Kandydatki należy wypełnić specjalny formularz dostępny do pobrania w BIP gminy Piaseczno: bip.piaseczno.eu lub w wersji papierowej w siedzibie urzędu, a następnie przesłać go drogą elektroniczną na adres mailowy: kobieca.osobowosc@piaseczno.eu, złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Oceny kandydatek dokona specjalnie powołana Kapituła. Pod uwagę brana będzie zgodność działalności Kandydatek z ideą konkursu. W przypadku kategorii biznes i jego otoczenie będzie to prowadzenie z sukcesem własnej działalności gospodarczej lub pełnienie z sukcesami funkcji kierowniczych,  działanie zgodnie z zasadami równouprawnienia, wdrażanie rozwiązań organizacyjnych przyjaznych kobietom i osobom 50+, stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych, wdrażanie innowacji, stosowanie nowatorskich metod zarządzania zapewniających sukces rynkowy, a przy tym satysfakcję pracowników, aktywność biznesowa wspierająca lokalne środowisko. W ocenie kandydatek w kategorii działalność kulturalna i edukacyjna kryteriami oceny będzie organizowanie lub wspieranie różnorodnych inicjatyw edukacyjnych na rzecz szeroko rozumianego lokalnego środowiska, wspieranie szkół i innych placówek oświatowych, wdrażanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania, inicjowanie działań kulturalnych, promowanie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz ludzi kultury z Piaseczna i okolic. Kandydatki w kategorii edukacja i kultura oceniane będą pod względem wybitnych osiągnięć w jednej z dziedzin kultury i/lub promowanie ziemi piaseczyńskiej poprzez działalność kulturalną, natomiast w kategorii aktywność społeczna będzie to prowadzenie działalności skupiającej się w obszarze praw kobiet, ekologii, wsparcia środowisk szczególnie narażonych na dyskryminację lub wykluczenie społeczne, działań na rzecz innych lokalnie, wsparcia lub integracji różnych lokalnych środowisk i grup społecznych.

Prace Kapituły Konkursu rozpoczną się pod koniec stycznia 2024 r., a nazwiska laureatek poznamy na uroczystej gali, która odbędzie się tradycyjnie 8 marca 2024 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie bip.piaseczno.eu.

O laureatkach I edycji konkursu można przeczytać w artykule: Wyniki konkursu “Kobieca Osobowość Roku Gminy Piaseczno 2021”, a o finale II edycji konkursu w artykule: Konkurs Kobieca Osobowość Roku 2022 rozstrzygnięty!.

Patronat medialny:
Logo Radia Kolor