Konkurs Lokalne Ekopraktyki

438
Konkurs Lokalne Ekopraktyki
Konkurs Lokalne Ekopraktyki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie organizacje działające w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Uczestnikami konkursu mogą zostać np.:

  • Koła Gospodyń Wiejskich,
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • Gminne Ośrodki Kultury,
  • organizacje społeczne,
  • towarzystwa regionalne,
  • i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu w jego przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Celem konkursu „Lokalne Ekopraktyki” jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu, to m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ.

Nagrody

  1. Pierwsze miejsce – 10 000 zł
  2. Drugie miejsce – 7 000 zł
  3. Trzecie miejsce – 4 000 zł

Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo do pięciu wyróżnień dla prac konkursowych w postaci nagród pieniężnych w wysokości 1 000 zł.

Więcej informacji oraz regulamin znajduje się na stronie internetowej konkursu: www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki.