Konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

2098
Konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

Do 6 maja 2019 roku można składać oferty na stanowisko dyrektora w pięciu placówkach oświatowych z terenu gminy Piaseczno:

  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie.
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chylicach przy ul. Dworskiej 2.
  3. Dyrektora Przedszkola nr 2 przy ul. Longinusa 25 w Piasecznie.
  4. Dyrektora Przedszkola nr 3 przy ul. Jaworowej 4 w Piasecznie.
  5. Dyrektora Przedszkola nr 9 przy ul. Przesmyckiego 100/101 w Piasecznie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w §1, §3, §6 i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie bip.piaseczno.eu