NIE dla wypalania traw

6320

Od wielu lat przełom zimy i  wiosny to czas, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków.

Powiat Piaseczyński jest powiatem, w którym wypalanie traw i nieużytków jest zjawiskiem powodującym, że zajmuje czołowe miejsce w województwie mazowieckim, pod względem tego typu zdarzeń. Proceder ten dotyczy obszarów wszystkich gmin powiatu, jednakże szczególne zagrożenie wypalaniem traw występuje w gminach: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna oraz Piaseczno. Okresem kulminacyjnym jest marzec i kwiecień przed wegetacją roślinności, a bezpośrednio po stopnieniu śniegów. W okresie tym statystyka zdarzeń na dobę waha się od kilku do kilkudziesięciu. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni. W związku z corocznym problemem wynikającym z wypalania traw w  Powiecie Piaseczyńskim, władze samorządowe, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie oraz Nadleśnictwo Chojnów postanowiły wspólnie przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku.

Rezultatem tej współpracy jest powiatowy program przeciwdziałania wypalaniu traw pod hasłem: “NIE” DLA WYPALANIA TRAW W POWIECIE PIASECZYŃSKIM, którego najważniejszym kierunkiem jest ograniczenie niepożądanego zjawiska wypalania traw, będącego następstwem nieodpowiedzialnej i szkodliwej działalności człowieka. Program ten powstał na bazie akcji “NIE! dla wypalania traw na Mazowszu” przeprowadzony będzie w ramach programu przygotowanego przez Rząd pn. “Razem bezpieczniej”.

Więcej informacji na temat programu, można przeczytać pobierając plik: NIE dla wypalania traw w Powiecie Piaseczyńskim 2019 (.pdf)

Stop wypalaniu traw