Konkurs plastyczny “Jestem mieszkańcem europejskiej metropolii”

777
Konkurs plastyczny Jestem mieszkańcem europejskiej metropolii

Miasto stołeczne Warszawa oraz Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” zapraszają klasy 1-3 szkół podstawowych ze szkół metropolii warszawskiej do udziału w konkursie plastycznym „Jestem mieszkańcem europejskiej metropolii”.

Celem konkursu jest zobrazowanie 18-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej, ukazanie korzyści płynących z członkostwa w UE, podkreślenie wspólnych wartości oraz pobudzenie dyskusji o przyszłości Europejczyków. Konkurs ma za zadanie promowanie idei Unii Europejskiej oraz wskazanie korzyści płynących z bycia mieszkańcem europejskiej metropolii. Ważnym aspektem jest podkreślenie, jak bardzo zmieniła się jakość życia i codzienność w lokalnych społecznościach od momentu wejścia Polski do Unii. Uczniowie szkół podstawowych urodzili się w czasie, gdy Polska już od kilku lat była członkiem europejskiej wspólnoty. Nie mają, więc świadomości tego, że rzeczywistość, jaką zastali (pokój, dobrobyt, troska o zrównoważony rozwój, solidarność między europejskimi krajami, poczucie wolności i równości, itp.), jest wynikiem ciężkiej pracy wielu narodów na przestrzeni lat ku zjednoczeniu i poczuciu wspólnoty wartości i idei.

Zadanie konkursowe:

Pod opieką nauczyciela wykonaj z klasą plakat (format A1) ilustrujący to, jak bardzo zmieniło się Twoje otoczenie w ciągu naszej 18-letniej obecności w Unii Europejskiej. Wskaż korzystne zmiany, jakie zaszły w miejscu Twojego zamieszkania dzięki projektom dofinansowywanym ze środków Unii Europejskiej. Pokaż, jak bardzo cieszysz się z bycia Europejczykiem!

Nagrody:

Na klasy, które wykonają najlepsze plakaty czekają atrakcyjne wycieczki do Centrum Nauki Kopernik, parku rozrywki Majaland w Góraszce, warsztaty w SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Piasecznie.

Termin nadsyłania prac:

Prace, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy
PKiN, Plac Defilad 1
00-901 Warszawa, XIX piętro, pokój 1912

z tytułem wiadomości Konkurs „Jestem mieszkańcem europejskiej metropolii” w terminie do 31 maja 2022 roku. Praca można dostarczyć również osobiście na wskazany wyżej adres od pon. do pt. w godz. 9:00 – 15:00.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w plikach do pobrania na stronie internetowej: um.warszawa.pl

Plakat Konkurs plastyczny Jestem mieszkańcem europejskiej metropolii