Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

455
obrazek reklamujacy konkurs. Pałac prezydencki otoczony czerwonymi koralami.
konkurs o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP - obrazek

Kancelaria Prezydenta RP zaprasza do udziału w II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą „Ostatki w polskiej tradycji”.

Adresatami konkursu są: Koła Gospodyń Wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018, poz. 2212 z późn. zm.), Koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2019 r.poz. 491) oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie polskich tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Szczegóły na stronie: prezydent.pl/malzonka-prezydenta