Konsultacje w sprawie przebudowy ulicy Kuropatwy. Na zdjęciu ulica i jadace w dwóch kierunkach samochody.
foto Robert Widz

Samorządy Lesznowoli, Piaseczna i Ursynowa podjęły współpracę w celu poprawy sytuacji na ul. Kuropatwy w Mysiadle. Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu przebudowy drogi.

Ulica Kuropatwy, biegnąca na granicy gmin Lesznowola i Ursynów, jest też użytkowana przez mieszkańców gminy Piaseczno. Te trzy samorządy spotkały się więc, by wypracować wspólne rozwiązanie, które pozwoli w końcu rozwiązać problemy komunikacyjne na tej ulicy. W wyniku porozumienia podpisanego między Lesznowolą i Piasecznem, powstały najpierw koncepcje rozwiązań drogowych a następnie został wyłoniony projektant, który ma przygotować ostateczną wersję projektu przebudowy ul. Kuropatwy.

Wykonawca przeanalizował przygotowane wcześniej warianty i przedstawił swoją propozycję. W piątek 1 kwietnia 2022 r. opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaseczno: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kuropatwy dwie propozycje – wskazana wcześniej przy opracowaniu koncepcji oraz nowa – przygotowana przez wyłonionego w przetargu projektanta. W dniu 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej Heliantus przy ul. Bażanciej 16 w Warszawie, odbędzie się spotkanie z zainteresowanymi stronami. Podczas spotkania projektant przedstawi i omówi proponowane warianty rozwiązań drogowych.

Do 29 kwietnia 2022 r. mieszkańcy mogą składać swoje uwagi do zaproponowanych rozwiązań pod adresem: kuropatwy@piaseczno.eu. W dniu 15 maja 2022 r. opublikowany zostanie raport z konsultacji i ostateczny wariant przyjęty do projektowania.

– Samorządy czeka jeszcze dyskusja na temat sposobu finansowania kosztów wykupu gruntów oraz budowy drogi – mówi wiceburmistrz Piaseczna Robert Widz. – Ogólnie przewidujemy, że dokumentacja projektowa, jeśli nie nastąpią żadne nieprzewidziane trudności, powinna być gotowa we wrześniu – październiku tego roku i będzie można składać wniosek o pozwolenie na budowę.

Jeżeli wszelkie uzgodnienia zakończą się sukcesem, są szanse na realizację inwestycji już w przyszłym roku.

Powiązane tematycznie:
Koncepcje dla ulicy Kuropatwy