Koncepcje dla ulicy Kuropatwy

7388
Ulica Kuropatwy
Ulica Kuropatwy, foto: Łukasz Wyleziński

W listopadzie w 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie miało miejsce spotkanie w sprawie problemu komunikacyjnego ulicy Kuropatwy. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele dzielnicy Warszawa Ursynów, Gminy Lesznowola, Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz przedstawiciel Gminy Piaseczno.

Ulica Kuropatwy przebiega na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Warszawa Ursynów, pozostaje w zarządzie Gminy Lesznowola, jednak zdecydowany ruch na tej ulicy generują mieszkańcy Józefosławia.

Mając na uwadze powyższe Gmina Piaseczno zobowiązała się własnym staraniem i na własny koszt zlecić przygotowanie wstępnej koncepcji przebudowy ulicy Kuropatwy.

Na spotkaniu przedstawicieli Stron w Urzędzie Gminy w Piasecznie w czerwcu 2020 roku Gmina Piaseczno przekazała sześć wariantów opracowanych rozwiązań z prośbą o zapoznanie się z dokumentacją i zaproponowanymi rozwiązaniami technicznymi.

Po wybraniu najbardziej optymalnego rozwiązania dokumentacja stanie się przedmiotem konsultacji społecznych a zgłoszone na tym etapie uwagi zostaną uwzględnione w projekcie wykonawczym. Konieczne jest zaspokojenie potrzeb przemieszczania się mieszkańców przy użyciu różnych środków lokomocji, w tym w komunikacji autobusowej, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym.

Warunki dalszej współpracy Stron w tym finansowanie inwestycji zostaną określone w porozumieniu, które Strony zobowiązują się zawrzeć.

Koncepcje drogowe udostępnione są na stronie BIP: bip.piaseczno.eu