Konsultacje w sprawie przebudowy ulicy Nadarzyńskiej w Piasecznie

1867
ulica, samochody
Kierowcy narzekają na kiepską nawierzchnię ul. Nadarzyńskiej / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Projektanci przygotowali koncepcję przebudowy ulicy Nadarzyńskiej na odcinku od ulicy Kniaziewicza do ul. Dworcowej. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Koncepcja przebudowy ulicy Nadarzyńskiej zakłada przede wszystkim budowę chodnika po obu stronach drogi, a także budowę drogi dla rowerów i utworzenie przejść dla pieszych. Obecnie piesi mogą korzystać z chodnika tylko po jednej stronie drogi, miejscami wyjątkowo wąskiego. Rowerzyści zaś muszą się poruszać wraz z samochodami po kiepskiej jakości nawierzchni jezdni. Celem inwestycji ma być poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się tą drogą – prowadzącą do publicznej szkoły i przedszkola, biblioteki, dworca, na targowisko czy do okolicznych sklepów. Koncepcja zakład również stworzenie wzdłuż drogi pasa zieleni ze szpalerem drzew.

W przygotowanej koncepcji projektanci zaproponowali budowę chodnika po obu stronach jezdni. Po stronie północnej miałaby się pojawić również droga dla rowerów oddzielona od chodnika szpalerem drzew. Zaplanowano również poprawę odwodnienia drogi, budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz wprowadzenia rozwiązań służących uspokojeniu ruchu.

Propozycje projektantów zostaną poddane konsultacjom społecznym przed przystąpieniem do przygotowania projektu budowlanego. W BIP Gminy Piaseczno można się zapoznać z przygotowanymi materiałami: bip.piaseczno.eu/artykul/407/12160/rozbudowa-ul-nadarzynskiej-w-piasecznie-na-odcinku-od-ul-dworcowej-do-ul-kniaziewicza.

Na uwagi mieszkańców czekamy w dniach od 17 do 30 czerwca 2024 r. pod adresem mailowym: konsultacje@piaseczno.eu.

Dyżur ekspercki

W dniu 20 czerwca 2024 r. odbędzie się dyżur ekspercki – w Przedszkolu nr 10, ul. Nadarzyńska 54 w Piasecznie w godz. 17.00-19.00. Dyżur pełnić będzie m.in. projektant przedmiotowego opracowania, który odpowie na pytania zainteresowanych dot. szczegółów technicznych.

Odwierty w godzinach wieczornych

W związku z przygotowywaniem koncepcji projektowej jej Wykonawca – Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. k. informuje, że w dniach od 17 do 28 czerwca od godziny 20.00 realizowane będą badania geotechniczne na ulicy Nadarzyńskiej. Ze względu na znaczny ruch na drodze w ciągu dnia, by uniknąć znaczących utrudnień w ruchu spowodowanych badaniami polegającymi na wykonaniu odwiertów w jezdni, badania te będą realizowane w godzinach wieczornych. Roboty podzielone zostały na kilka dni, w celu ograniczenia czasu możliwego powstawania uciążliwości związanych z prowadzonymi badaniami, które obejmować mogą:
• powstawanie dźwięków o głośności większej niż normatywne,
• utrudnienia w ruchu samochodowym na ul. Nadarzyńskiej.

Roboty będą wykonywane punktowo zajmując jeden pas ruchu na długości 10 m. Wykonawca badań dołoży wszelkich starań w celu ograniczenia utrudnień do minimum.