Kwesta na cmentarzu parafialnym w Piasecznie. Na zdjęciu Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz oraz Wiceburmistrzowie Hanna Kułakowska-Michalak oraz Robert Widz, którzy trzymają w ręku puszki i kwestują na rzecz renowacji cmentarza parafialnego w Piasecznie.
Kwesta na cmentarzu parafialnym w Piasecznie - 2019 rok, foto: archiwum UMiG Piaseczno

1 listopada 2021 roku Stowarzyszenie Społeczny Komitet Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie przeprowadzi kwestę na rzecz renowacji zabytkowego cmentarza parafialnego w Piasecznie.

Kwesta w tym roku będzie prowadzona jedynie na terenie zabytkowego cmentarza parafialnego przy ul. Kościuszki w Piasecznie. Celem zbiórki jest renowacja najstarszych pomników na terenie zabytkowej nekropolii. W roku 2021 zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację sarkofagu rodziny Sołtysiaków, grobu rodziny Mzurów-Starzeńskich i rodziny Krasińskich.

Cel ten uzgodniony jest z księdzem proboszczem parafii św. Anny Andrzejem Krynickim, który zwraca szczególną uwagę na stan ww. grobów.

Pieniądze będzie można wrzucać do puszek od godz. 8.00 do 17.00, a kwestować będą m.in. włodarze miasta, ludzie kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz harcerze. Pieniądze można również wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia: 56 1020 1169 0000 8802 0300 1898. Stowarzyszenie Społeczny Komitet Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie. Adres: plac Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno. REGON: 384327806; NIP: 1231449143; KRS: 0000802682.

Cmentarz parafialny powstał w 1796 roku, a do rejestru zabytków został wpisany w roku 1991. Na jego terenie znajduje się wiele zabytkowych grobów, które wymagają pilnych działań konserwatorskich. Najstarszy pomnik pochodzi z 1808 roku.

Kwesta na cmentarzu parafialnym w Piasecznie, źródło: www.facebook.com/SSKRCPwP
Kwesta na cmentarzu parafialnym w Piasecznie, źródło: www.facebook.com/SSKRCPwP