Logo Gminy Piaseczno

8993

Piaseczno wzorem większych miast opracowało spójny system identyfikacji wizualnej, którego głównym punktem odniesienia jest nowe logo, w wielu sytuacjach zastępujące używany dziś powszechnie herb gminy.

Zgodnie z przepisami herb miasta jest własnością całej wspólnoty, a każda jego modyfikacja podlega opinii komisji heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Herb doskonale prezentuje się na pieczęciach, medalach czy oficjalnych dokumentach. Problematyczna staje się jego ekspozycja na innych materiałach promocyjnych. Zarówno ze względów technicznych – gdyż grafika wektorowa, wykorzystywana na nowych nośnikach w środowisku multimedialnym, wymaga bardziej oszczędnych form, aby była czytelna i wyraźna – jak również odnośnie do samej zasady umieszczania herbu przy każdej nadarzającej się okazji, bez względu na charakter wydarzenia czy miejsce ekspozycji.

Punktem wyjścia przy opracowaniu nowego logo był herb Gminy Piaseczno. Znak powstał w wyniku jego uproszczenia. Zostały zachowane wszystkie główne elementy herbu tj. baranek oraz trzy wzgórza. Tarcza również została poddana uproszczeniu, aby swoim wyglądem była komplementarna z resztą elementów. Sygnet składa się wyłącznie z linii. Kolor znaku został zaczerpnięty z herbu. W historii Piaseczna wielokrotnie herb był przedstawiany w błędny sposób. Nie zawsze poprawnie interpretowany jest główny bohater, czyli baran. Dzięki temu, że logo będzie czerpać elementy z herbu, istnieje szansa na lepsze utrwalenie pamięci o tym z czym należy kojarzyć Piaseczno.

Zarządzenie Nr BPI.0050.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Księgi znaku logo Gminy Piaseczno.

Wniosek w sprawie uzyskania zgody na używanie logo gminy Piaseczno.

Do pobrania:
– Księga znaku logo Piaseczno (.pdf)
Pliki wykonawcze (.zip)